شرایط اشتراک کننده؛

چه کسی می‌تواند در این پروژه سهم بگیرد؟

اشتراک در نمایشگاه عکاسی جوانان رایگان می‌باشد. تمام علاقمندان که می‌خواهند در این پروژه سهم بگیرند باید بین ۱۳ الی ۲۵ سال داشته باشند. پیش‌ناز آن،‌ عکس‌ها باید فرمت دیجیتال داشته باشد تا از طریق انترنت قابل دسترس باشد. برای این‌کار باید خود در ویب‌سایت راجستر نمایید. آخرین مهلت ارسال عکس ۳۱.۰۱.۲۰۲۰۲ می‌باشد.

چه چیزی باید ارسال گردد؟

هر اشتراک کننده تا ۱۰ عکس در نمایشگاه عکاسی جوانان سهم بگیرد. تمام عکس‌ها باید با پرکردن فرم آنلاین و بصورت دیجیتال ارسال گردد. فرم آنلاین باید بصورت کاملا خانه‌پری گردد و از سوی اشتراک کننده تايید گردد که شرایط اشتراک در این پروژه را خوانده است.

تمام اشتراک کننده‌ها باید تعهد نمایند که محتوای غیرقانونی، توهین‌آمیز، ضد ارزش، مخاطره‌آمیز جوانان و یا افراطی را ویب‌سایت بارگذاری نمایند.

کیفیت عکس باید حداقل ۷۲ dpi باشد و در فرمت JPEG/JPG-,PNG ویا GIF-Format ذخیره شده باشد. عکس نباید بزرگتر از ۵ ام‌‌بی باشد. اگر فایل شما بزرگتر از ۵ ام‌‌بی بود، میتوانید از طریق برنامه (مثلا: WeTransfer) عکس های تان را به ایمیل آدرس projekte@ensible.de ارسال کنید. عکس‌ها هنگام بارگذاری بصورت آنلاین بررسی خواهند شد اگر شرایط ذکر شده را براورده کنند، بارگذازی خواهند شد.

ارسال نمودن عکس‌ها از طریق پست بصورت چاپ شده و یا وسایل انتقال عکس دیجیتال، پذیرفته نخواهند شد.

عکاس باید بتواند در صورت نیاز، عکس با وضوع تقریبا ۳۰۰ dpi و حداکثر۷,۲۹ * ۰,۴۲ سانتی‌متر بزرگ برای ما ارسال نماید.

حق چاپ

اشتراک کننده اطمینان می‌دهد که حقوق کلی عکس مربط وی می‌شود و مربوط فرد سومی نمی‌شود و به حقوق شخصی کسی تجاوز نمی‌کند. اگر در عکس چهره فرد و یا افراد قابل مشاهد باشد، باید اجازه گرفته شده باشد که این عکس چاپ می‌شود. در صورت درخواست عکاس باید اجازه کتبی از وی تهیه کرده بتواند.

واگذاری حقوق

اشتراک کننده به ما حق استفاده نامحدود از عکس ارسال شده را بصورت زمانی و مکانی جهت تبلیغات، پردازش و نسخه برداری را در راستای استفاده برای نمایشگاه عکاسی جوانان می‌دهد. هم‌چنان حق استفاده از آن عکس در رسانه‌ها(تمامی رسانه‌ها مانند رسانه های چاپی، آنلاین، تلویزیون) و بخش رسانه‌ی/ارتباطی سازمان مانند کتالوک، پلاکارت، دعوت‌نامه … برای نمایشگاه نیز شامل آن می‌شوند.

حریم خصوصی

هنگامی که عکس برای پوشش رسانه‌ی در مورد نمایشگاه عکاسی جوانان در رسانه‌ها و گزارش‌ها، بجز اسم عکاس، داده های ارسال شده به فرد سومی داده نمی‌شود. اشتراک کننده این موارد را تایید می‌کند.

راه قانونی

روند قانونی مستثنی است

بعد از نمایشگاه چه اتفاقی برای عکس می‌افتد؟

برگذار کننده نمایشگاه مالک عکس های چاپ شده می باشد.

scroll up